Author Profile

Allard Strijker

Dr

Curriculum Design and ICT

Recent Posts

Vocabulaires in het onderwijs

Het gebruik van een zelfde taal

Vocabulaires zijn verzamelingen van begrippen voor een bepaalde doelgroep en gebruik. Bijvoorbeeld een lijst met onderwijskundige begrippen zodat duidelijk is wat met verschillende begrippen bedoeld wordt. Het kan ook gaan om een lijst met vakken, beschrijvingen van niveaus of opsommingen van werkvormen of leeractiviteiten.

Gebruik van vocabulaires in het onderwijs

Wat zijn vocabulaires Vocabulaires zijn verzamelingen van begrippen voor een bepaald doel en gebruik. Bijvoorbeeld een vocabulaire SLO, een lijst met onderwijskundige begrippen zodat duidelijk is wat met verschillende begrippen bedoeld wordt. Het kan ook gaan om een lijst met vakken, beschrijvingen van niveaus of opsommingen van werkvormen of leeractiviteiten. OCW heeft zelfs een een […]

Vocabulaires onderwijs voor arrangeren zoeken en vinden

Wat zijn vocabulaires Vocabulaires zijn verzamelingen van begrippen voor een bepaald doel en gebruik. Bijvoorbeeld een vocabulaire SLO, een lijst met onderwijskundige begrippen zodat duidelijk is wat met verschillende begrippen bedoeld wordt. Het kan ook gaan om een lijst met vakken, beschrijvingen van niveaus of opsommingen van werkvormen of leeractiviteiten. OCW heeft zelfs een een […]

Visualisatie van leerlijnen

Hoe zijn leerlijnen zodanig te visualiseren dat ze bruikbaar zijn voor ontwikkelaars van leermiddelen

Leerlijnen geven relaties aan tussen doelen en inhouden. De relaties inzichtelijk maken van verschillende soorten leerlijnen is een van belang om ontwikkelaars van leermiddelen te ondersteunen om keuzes te maken in het leerplan. Dit artikel geeft een aantal voorbeelden van weergaven van leerlijnen. De vraag is of er een algemene vorm is waarin leerlijnen weer te geven zijn.

A New Approach to Context: The Learning Object Context Profiling Tool

Reuse of Learning Objects

This chapter provides a new view focused on reuse strategies based on the data gathered in the research. Chapter 8 provided the answers to the research questions formulated in Chapter 1 using the secondary research questions. The answers to the research questions form the basis for a new set of dimensions, each sharing bipolar end values which define two new extremes of context (identified as “System oriented’ and “Personal oriented”) and are important for a reuse strategy. Section 1.1 gives an overview of the different dimensions and the values used for these dimensions. The dimensions are structured around the Why? (Section 1.2), Who? (Section 1.3), What? (Section 1.4), How? (Sections 1.5), and Where? (Section 1.6) questions used in the projects. Based on these dimensions a model for reuse strategies is developed that reflects these two new opposites of context. Section 1.7 describes the Learning Object Context Profile Model related to key dimensions sharing a Systems and Personal…

Richtlijnen voor interactieontwerp voor samenwerkingsomgevingen

Er is al veel geschreven op het gebied van Human Computer Interfacing (HCI) door bijvoorbeeld Nielsen en Preece. Daarnaast zijn er ook websites en blogs die zich volledig op dit onderwerp richten. Toch gaat er in heel veel schermontwerpen iets mis. Dit is dan ook een samenvatting, maar ook een beschouwing van richtlijnen die in de praktijk terugkomen en daarmee ook werken. De ervaringen zijn gebaseerd op de laatste 10 jaar interactieontwerp waarbij de digitale leeromgeving TeleTOP als beginpunt zijn genomen.

Arrangeren van leermiddelen

Definitie, opbouw, functie, gebruikerscontext, doelgroep en leerplanelementen

Arrangementen hebben een aantal specifieke kenmerken als het gaat om opbouw, gebruikscontext en doelgroep. Deze kenmerken zijn direct gerelateerd aan de functie van een arrangement. In de volgende paragrafen wordt ingegaan op de definitie van arrangeren en worden de kenmerken van arrangementen verder omschreven.