Automatisch metadata toevoegen aan leermiddelen en leerlijnen tijdens arrangeren

When a label is on something, it becomes an it

Citation
, XML
Auteurs

Abstract

Op allerlei manieren weten sociale en commerciele websites aan te geven waar oude collega’s, klasgenoten, boeken en CD’s te vinden zijn die al lang vergeten zijn. Door bestaande relaties in arrangementen te gebruiken, eerdere selecties van docenten te gebruiken, metadata te hergebruiken kunnen docenten in ondersteund worden in het maken van bruikbare leermiddelen in arrangementen.

Op allerlei manieren weten sociale (Linked-in[1], Facebook[2], Hyves[3]) en commerciele (Bol[4], Amazon, Spotify[5], LastFM[6]) websites aan te geven waar oude collega’s, klasgenoten, boeken en CD’s te vinden zijn die al lang vergeten zijn. Daarbij worden verschillende technieken gebruikt die ook voor een deel gebruikt kunnen worden voor onderwijs. Zo kennen muzieknummers tegenwoordig een uitgebreide set van labels[7] (metadata) zoals bijvoorbeeld titel, artiest, album, genre, jaar van publicatie, beats per minute (BPM), componist, uitgever, tracks en cd. Daarnaast worden ook steeds illustraties zoals een albumhoes opgenomen. Daarnaast zijn er ook online databases die alleen maar metadata bevatten van muzieknummers zoals Gracenote[8] en FreeDB[9]. Apparaten zoals cd-spelers in computers, mp3 spelers en mobiele telefoons maken hiervan dankbaar gebruik door deze informatie te tonen tijdens het afspelen. Muziekfragmenten kennen zogenaamde digitale vingerafdrukken die vergeleken worden met de databases om zodoende de juiste beschrivijvingen op te halen en die te tonen. Als een vingerafdruk niet in de database voorkomt wordt bijvoorbeeld de bestandsnaam of de naam van de map waar het muzieknummer in staat gebruikt om aanvullende metadata te vinden. 

Metadata wordt dus online opgehaald op basis een of enkele kenmerken. Hoe meer metadata beschikbaar is hoe meer relaties gemaakt kunnen worden tussen verschillende muzieknummers. Websites zoals Amazon, Bol en  iTunes maken hier dankbaar gebruik van om gelijksoortige muziek te tonen die je eventueel ook zou willen kopen. De websites tonen dan bijvoorbeeld nummers van dezelfde artiest, hetzelfde genre of nummers met hetzelfde ritme (BPM). Sociale sites zoals LastFM en Spotify gaan hierin nog veel verder. Hierbij kan een keuze gemaakt worden voor een bepaalde artiest en vervolgens worden gelijksoortige nummers aangeboden in een afspeellijst. Hierbij wordt gebruik gemaakt van gebruikersgegevens van anderen. Omdat een andere gebruiker twee nummers achterelkaar heeft afgespeeld, of in een afspeellijst heeft geplaatst wordt bij een volgende gebruiker de suggestie gedaan om dat nummer vervolgens ook af te spelen.

Door het plaatsen van muzieknummers in een afspeellijst worden ze gerelateerd aan andere muzieknummers. Als meerdere gebruikers afspeellijsten hebben met gelijksoortige nummers dan zal de relatie sterker worden en wordt het ook steeds waarschijnlijker dat een volgende gebruiker een dergelijk nummer op prijs zal stellen. 
Door muzieknummers op een dergelijke wijze aan elkaar te relateren kan metadata ook automatisch worden toegevoegd. Als een bepaald onbekend muzieknummer telkens in combinatie voorkomt met een ander muzieknummer dat een aantal specifieke kenmerken heeft zoals genre en ritme, dan kunnen die specifieke metadata  ook gebruikt worden voor automatische metadatering van het onbekende nummer.
Door bestaande relaties in arrangementen te gebruiken, eerdere selecties van docenten te gebruiken, metadata te hergebruiken kunnen docenten in ondersteund worden in het maken van bruikbare leermiddelen in arrangementen.
Leermiddelen worden steeds beter voorzien van metadata zoals Learning Object Metadata (LOM)[10] in combinatie met bijvoorbeeld het Content Zoek Profiel (CZP)[11]. Doordat leermiddelen steeds meer in arrangementen gebruikt worden zijn ze daardoor beter aan elkaar te relateren. Ook kunnen profielen en eerdere selecties van docenten gebruikt worden om beter leermiddelen te zoeken. Als er eerder gezocht is op een leermiddel voor voortgezet onderwijs, onderbouw en aardrijkskunde dan is de kans groot dat deze kenmerken ook een volgende keer gezocht worden. Als een leermiddel al eerder in relatie voorkomt met een ander leermiddel in een arrangement voor voortgezet onderwijs, onderbouw aardrijkskunde, dan is de kans groot dat dit ook voor een nieuw arrangement geldt.
Zo kan de metadata van een arrangement gebruikt worden om gelijksoortige leermiddelen te voorzien van gelijksoortige metadata zoals bijvoorbeeld sector, niveau en vak, maar ook voor leerlijn, onderwijsvorm, methode of gebruikte didactiek. Het beschrijven en aangeven van relaties tussen leermiddelen onderling, leermiddelen en arrangementen, arrangementen, leermiddelen en leerlijnen, leerlijnen en tussendoelen zijn nieuwe ontwikkelingen die aansluiten op al bestaande technieken zoals Linked data [12] en DBpedia [13].  Hierbij wordt het mogelijk om dynamisch verschillende relaties aan te geven in de vorm van afhankelijkheden, volgorde en gelijksoortige kenmerken.
Om dit mogelijk te maken zijn aanvullingen nodig in de metadata, maar ook in de diensten die de metadata gebruiken. Onderzoek naar dergelijk gebruik van metadata is niet nieuw. Zie ook de verschillende onderzoeken die in het kader van Contextualized Attention Metadata (CAM) [14] ijn uitgevoerd.

References

 • http://www.linkedin.com/nhome/
 • http://facebook.com
 • http://hyves.nl
 • http://www.bol.com
 • http://www.spotify.com

 • Reference Link
 • http://www.id3.org/id3v2.3.0
 • http://www.gracenote.com/
 • http://www.freedb.org/
 • http://ltsc.ieee.org/wg12/
 • http://www.edustandaard.nl/afspraken/001
 • (2010) Linked data. 5 juli 2010 ophttp://www4.wiwiss.fu-berlin.de/bizer/pub/lod-datasets_2009-03-05.html
 • DBpedia (2010) About DBpedia. 5 juli 2010 http://dbpedia.org/About
 • Najjar, J., Wolpers, M., & Duval, E. (2007) Contextualized Attention Metadata, Personalized Access to Digital Resources. D-Lib Magazine Volume 13 Number 9/10. ISSN 1082-9873, 5 juli 2010 http://www.dlib.org/dlib/september07/wolpers/09wolpers.html